O projektu European Social Survey

ESS patří mezi přední projekty Evropského výzkumného prostoru. Vznikl v roce 2001 na půdě Evropské nadace pro vědu (European Science Foundation) a v roce 2005 získal jako první projekt v oblasti sociálních a humanitních věd s českou účastí Descartesovu cenu udělovanou Evropskou komisí. 

European Social Survey je evropská výzkumná infrastruktura (ESS ERIC). Náplní projektu ESS je příprava a realizace mezinárodních kvantitativních šetření populací evropských zemí a poskytování souvisejících datových a vzdělávacích služeb. Výzkumná šetření se v evropských státech provádějí jednou za dva roky.

Český uzel ESS sídlí v Sociologickém ústavu AV ČR, v. v. i. Česká účast v konsorciu ESS ERIC je podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace (projekt č. LM2015066).