Aktuality

12.4.2022
Česká studie veřejného mínění – další vlna výzkumu začíná 13. dubna V nejnovějším výzkumu se ptáme na Váš názor na sociální politiku, rozdíly v bohatství mezi zeměmi, státní svátky a památníky v Česku a na některé etické otázky. Česká studie veřejného mínění je panelový online výzkum. Odesílatelem emailu je “ess@opinionsurvey.org” a SMS zpráva je od “Česká studie veřejného mínění”.
15.2.2022
Česká studie veřejného mínění – další vlna výzkumu začíná 16. února
30.11.2021
Česká studie veřejného mínění
2.11.2021
Klára Plecitá přednese na semináři "Sociálněvědní data k tématu pandemie v Česku a na Slovensku" příspěvek o datech European Social Survey.  Infrastruktura European Social Survey se v roce 2020 rozhodla zařadit do 10. vlny šetření otázky týkajících se pandemie COVID-19. Národní týmy a hlavní vědecký tým (CST) připravily 10 otázek, dalších 10 otázek bylo vybráno ve veřejné soutěži. Jde o témata:
8.9.2021
Ještě necelý měsíc bude probíhat sběr dat 10. vlny mezinárodního projektu European Social Survey (ESS). Tazatelé společnosti ppm factum research, která pro Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. průzkum realizuje, oslovili již přes 3 000 českých domácností. V současné době máme k dispozici data od více než 2 300 respondentů. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se výzkumu již zúčastnili a zodpověděli naše otázky. Zároveň věříme, že se do výzkumu hojně zapojí i další oslovení, abychom získali co nejvěrnější obraz postojů a názorů české populace.
25.6.2021
Od 28. června do 30. září 2021 bude v České republice probíhat sběr dat již 10. vlny mezinárodního výzkumu European Social Survey (ESS). Výzkum realizuje Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s agenturou ppm factum research. Tazatelé budou kontaktovat více než 3400 domácností pečlivě vybrané metodou náhodného pravděpodobnostního výběru, který výzkumníkům pomůže zjistit reprezentativní názory Čechů a Češek. ESS 10 věnuje mj.
17.6.2020
Pracujete s daty ESS? Chcete se podělit s kolegy o svůj výzkum a setkat se s dalšími výzkumníky, kteří na datech ESS pracují? Nyní máte jedinečnou příležitost. ESS konference v Budapešti s názvem "Evropské společnosti prizmatem Evropského sociálního výzkumu" se bude konat 12. listopadu 2020 a Call for Papers byl právě otevřen. Abstrakty svých příspěvků můžete zasílat do 15. srpna 2020. Bližší informace o konferenci naleznete v přiložené pozvánce.  
2.6.2020
Zveme vás na úvodní setkání z nové série policy webinářů Evropského sociální výzkumu (ESS ERIC). Webinář na téma Využití dat ESS v kontextu COVID-19 se koná 15. června 2020 ve 12.00 GMT. Účast na webináři je zdarma, po registraci na webu City University of London. Akce je pořádána v angličtině.
3.4.2020
Kdy začíná dospělost, střední věk či stáří? Kdy je člověk vnímán jako příliš starý na to, aby měl dítě či kdy je naopak ideální věk vstoupit do manželství nebo stát se rodičem? Kdy je ideální věk odejít do důchodu? Kdy se odstěhovat od rodičů? Jak se liší se tyto představy napříč sociálními skupinami a mezi evropskými zeměmi? Tyto a další otázky na sociální věkové normy, tj. sociální očekávání spjatá s věkem a průběhem životní dráhy a na reálné časování životních událostí byly součástí modulu “Časování života: Organizace životní dráhy v Evropě“ ESS Round 9 (2018).

Stránky