Aktuality

17.6.2020
Pracujete s daty ESS? Chcete se podělit s kolegy o svůj výzkum a setkat se s dalšími výzkumníky, kteří na datech ESS pracují? Nyní máte jedinečnou příležitost. ESS konference v Budapešti s názvem "Evropské společnosti prizmatem Evropského sociálního výzkumu" se bude konat 12. listopadu 2020 a Call for Papers byl právě otevřen. Abstrakty svých příspěvků můžete zasílat do 15. srpna 2020. Bližší informace o konferenci naleznete v přiložené pozvánce.  
2.6.2020
Zveme vás na úvodní setkání z nové série policy webinářů Evropského sociální výzkumu (ESS ERIC). Webinář na téma Využití dat ESS v kontextu COVID-19 se koná 15. června 2020 ve 12.00 GMT. Účast na webináři je zdarma, po registraci na webu City University of London. Akce je pořádána v angličtině.
3.4.2020
Kdy začíná dospělost, střední věk či stáří? Kdy je člověk vnímán jako příliš starý na to, aby měl dítě či kdy je naopak ideální věk vstoupit do manželství nebo stát se rodičem? Kdy je ideální věk odejít do důchodu? Kdy se odstěhovat od rodičů? Jak se liší se tyto představy napříč sociálními skupinami a mezi evropskými zeměmi? Tyto a další otázky na sociální věkové normy, tj. sociální očekávání spjatá s věkem a průběhem životní dráhy a na reálné časování životních událostí byly součástí modulu “Časování života: Organizace životní dráhy v Evropě“ ESS Round 9 (2018).
4.3.2020
V Evropě jsme svědky rozličných změn ve společnosti, jako jsou především ekonomické, politické, či sociální změny (například hospodářská krize v roce 2008, globalizace a technologické transformace, stárnutí populace, imigrace, změny v rodinných modelech) (Chung et al. 2018; Taylor-Gooby 2011). V posledních několika desetiletích byly evropské společnosti z důvodu těchto změn také svědky bezprecedentního nárůstu ekonomických nerovností (Piketty a Goldhammer 2014; Salverda 2016; Nolan 2016; OECD 2015).
28.11.2019
První edice dat z deváté vlny European Social Survey je již k dispozici pro všechny registrované zájemce. Zveřejněný datový soubor obsahuje data z 19 zemí sbíraná na překlomu roku 2018 a 2019. Jedná se nejvyšší počet zastoupených zemí v první edici dat od šesté vlny.  Kromě více než 150 položek obsažených v hlavním dotazníku ESS se můžete těšit na výsledky dvou rotačních modulů: Časování života: organizace životní dráhy v Evropě (modul byl součástí už třetí vlny ESS v 2006/07) a nového modulu zaměřeného na spravedlnost a férovost v Evropě. 
25.9.2019
Všeobecný základní příjem je možný systém sociální podpory, který by garantoval všem občanům jednotný příjem. Tento příjem by nebyl závislý na tom, zda občan pracuje, pracovat nemůže či pracovat nechce, byl by poskytován všem lidem bez rozdílu ve stejné výši. Na každém občanovi by pak záviselo, zda by pracoval a všeobecný základní příjem by si tímto zvyšoval, či zda by mu vystačil příjem získaný od státu. V případě zavedení by tento příjem mohl nahradit současný systém sociální podpory (jako například dávky v nezaměstnanosti či důchody).
21.8.2019
V časopise Journal of Happiness Studies vyšla nová studie Dany Hamplové na datech ESS "Jsou pracující matky šťastné?". Studie zkoumá vztah mezi zaměstnáním a subjektivním pocitem spokojenosti u matek s dětmi mladšími 3 let v evropských zemích. Studie je založena na analýzách souhrnného vzorku dat o matkách dětí mladších 3 let z šetření European Social Survey 2004–2014 z 30 evropských zemí.
22.11.2018
ppm factum research provádí pro Sociologický ústav AV ČR a ESS ERIC výzkum ESS Round 9. Dotazování probíhá od 17. listopadu 2018 do 4. února 2019 a dotázáno bude 2401 respondentů vybraných náhodným výběrem. Témata výzkumu jsou: Časování života: organizace životní dráhy v Evropě Spravedlnost a férovost v Evropě: zvládání rostoucí nerovnosti a heterogenity Výzkum probíhá ve 28 evropských zemích.
12.11.2018
Naše socioložka Dita Čermáková a politoložka Jaroslava Pospíšilová v reportáži České televize představily novou knihu z koedice nakladatelství Academia a Sociologického ústavu AV ČR "Jak se žije Čechům v současné Evropě?".

Stránky