Aktuality

5.9.2018
Zajímají Vás data European Social Survey? Chcete vědět, jaké jsou postoje Čechů ve srovnání s ostatními evropskými národy? Připravily jsme pro vás knihu Jak se žije Čechům v současné Evropě? , která se snaží na základě analýzy osmi vln ESS zmapovat hodnoty Čechů a Češek v oblastech:
15.6.2018
V současnosti se evropské společnosti potýkají s řadou dynamických změn – pokles ekonomické morálky, růst počtu důchodců, růst počtu nesezdaných soužití a neúplných rodin, problémy neřízeného přílivu imigrantů do Evropy a strach o naší kulturní homogenitu, pokles důvěry k politickým stranám, politikům i nadnárodním celkům. Pokud však chceme porozumět současným globálním změnám ve společnosti, často musíme také pochopit, jakým směrem se ubírají hodnotové orientace samotných jedinců.
4.6.2018
Druhá edice dat 8. vlny ESS byla právě zveřejněna! V této edici jsou navíc oproti prvnímu uveřejnění doplněna data z následujících zemí: Maďarsko, Itálie, Litva, Portugalsko a Španělsko. Data za Českou republiku byla již součástí první edice. Zároveň byla zveřejněna post-stratifikační váha pro všechny země (PSPWGHT). Dostupná jsou tedy data za všech 23 zemí, které se ESS 8 zúčastnily. Pro všechny registrované zájemce jsou ke stažení zde.  
19.2.2018
Zveme Vás na konferenci "Central-East European societies on the map of Europe", která se koná 7.-8. června 2018 v Budapešti.Konference je zaměřená na výzkum společností ve střední a východní Evropě s využitím dat z European Social Survey. Témata:
11.12.2017
54 % Evropanů se domnívá, že se klima určitě mění. Nejméně přesvědčených o změně klimatu je v Rusku, Česku, Estonsku a Finsku. Nejvíce lidí obávajících se změny klimatu je v Německu, Francii a Slovinsku. Naopak nejvíce lidí se změny klimatu neobává v Česku, Izraeli a Estonsku. Jako důsledek lidské činnosti vnímají změnu klimatu hlavně v Rakousku, na Islandu a v Německu. Jako důsledek přírodních procesů změnu klimatu chápou častěji v Rusku a Izraeli.
13.11.2017
Srdečně vás zveme na další SERISS tréninkový kurz na téma "Measurement quality and correction for measurement error". Kurz se bude konat 26.-27. února 2018 ve slovinské Lublani. Lektory kurzu jsou: Diana Zavala-Rojas a Wiebke Weber (Research and Expertise Centre for Survey Methodology (RECSM), Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain).  
2.11.2017
Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 od 9:30 pořádá Institut pro kriminologii a sociální prevenci odborný seminář na téma Geografické přístupy v kriminologii. Na semináři vystoupí i Eva Krulichová s příspěvkem Prostorová podmíněnost kriminality a obavy z kriminality v ČR, kde mimo jiné čerpá z dat ESS. V jejím příspěvku se dozvíte, jak jsou obavy z kriminality distribuovány v jednotlivých krajích ČR a jaké další geografické determinanty lze zkoumat.
1.11.2017
První verze dat z osmé vlny ESS, ESS8 Edition 1.0, byla zpřístupněna na webu projektu. V souboru naleznete data z 18 zemí (z celkových 23), které se této vlny účastnily. Jsou jimi: Belgie, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Izrael, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Kromě témat hlavního dotazníku ESS obsahují data ESS 8 výsledky rotačních modulů:
19.10.2017
Hledáte kvalitní komparativní data pro své vědecké práce, diplomové práce a dizertace? Registrujte se na http://www.europeansocialsurvey.org/data/ a stáhněte si data pro analýzy v SAS, SPSS nebo STATA nebo
18.10.2017
Kniha Values and Identities in Europe: Evidence from the European Social Survey zkoumá rozdíly v postojích, přesvědčeních a názorech Evropanů. Na základě analýz rozsáhlých dat z European Social Survey (ESS) kniha předkládá přehledné analýzy sociálních postojů na různá témata, jako jsou náboženské, politické, rodinné či sociální hodnoty a identity. Sbírka studií důkladně analyzující hodnoty a postoje na národní, mezinárodní a celoevropské úrovni nabízí pohled na Evropu v dobách důležitých změn.

Stránky