Aktuality

12.10.2017
Ve dnech 14.9.-15.9. 2017 se v polské Vratislavi konala 22. výroční konference Středoevropské politologické asociace (CEPSA) pod názvem"Integration vs Disintegration. CEECs Towards European Union and its Challenges". V rámci panelu "The Future of Democracy and Civil Society in V4 countries" vystoupila Jaroslava Pospíšilová s příspěvkem Slabiny české demokracie očima jejích občanů. Analýza vychází z dat ESS 6, konkrétně z modulu o chápání a hodnocení demokracie Evropany.
31.8.2017
Postoje veřejnosti ke klimatické změně – ESS 8 na Vědeckém klimatickém fóru Dne 30. srpna 2017 se v kanceláři OSN, Železná 24, Praha 1 uskutečnilo Vědecké klimatické fórum, které reflektovalo vědecké, politické i mediální trendy týkající se změny klimatu. Na fóru vystoupili Mgr. et. Mgr. Klára Plecitá, PhD., Sociologický ústav AV ČR, výsledky mezinárodního šetření European Social Survey Round 8 (postoje české veřejnosti ke klimatické změně) - viz příloha
7.6.2017
...a velké obavy ze změny klimatu nemají 53 % se vůbec nezajímá o změnu klimatu, 44 % se neobává změny klimatu, 33 % se obává jen trochu, 49 % se domnívá, že klimatická změna je způsobena lidskou činností a přírodními procesy stejným dílem, 60 % necítí osobní zodpovědnost za řešení změny klimatu, 38 % nepovažuje za pravděpodobné, že dostatečný počet zemí přijme opatření ke zmírnění klimatické změny, postoje ke změně klimatu souvisí s věkem a pohlavím.  
7.4.2017
Český koordinační tým ESS připravuje kolektivní monografii "Jak se žije v současné Evropě?" a hledá autory, kteří pracují s daty ESS a měli by zájem se na publikaci podílet. Monografie se bude věnovat tématům:
21.3.2017
Výzkumná infrastruktura European Social Survey (ESS ERIC) spolu s českým uzlem ESS-CZ pořádá v Akademickém konferenčním centru ve dnech 21. a 22. března 2017 setkání Visegrádské regionální sítě ESS. Cílem setkání je prezentace a diskuze výsledků výzkumu na datech ESS (Perception of immigration; Understanding democracy/Trust in institutions/Fear of crime; Work-life balance), diskuze o národních politikách podpory sociálních věd v Česku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku a udržitelnost účasti zemí V4 v projektu European Social Survey. Program meetingu naleznete v příloze.
26.1.2017
Srdečně vás zveme na druhý SERISS tréninkový kurz na téma "Sampling, Weighting and Estimation in Survey Methodology". Kurz se bude konat 24.-25. dubna 2017 ve slovinské Lublani. Lektory kurzu jsou: Stefan Zins (GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences in Mannheim) a Matthias Sand (GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences in Mannheim).  
3.11.2016
Konsorcium ESS ERIC nabízí vědcům z oboru sociálních věd a příbuzných disciplín možnost financování workshopů a sympozií využívajících data ESS. Přihlášky je nutné podat do pondělí 21.listopadu 2016. Akce financované z podpory je třeba realizovat do 31.března 2018. Bližší informace naleznete zde.
10.10.2016
Od 17. října do 30. prosince 2016 probíhá v České republice sběr dat ESS Round 8. Šetření se týká postojů veřejnosti ke klimatickým změnám, energetické bezpečnosti a energetickým preferencím a postojů k sociálnímu zabezpečení v měnící se Evropě. Sběr dat provádí agentura ppm factum research. Respondenti jsou vybírání náhodnou metodou a dotazování bude trvat zhruba 60 minut. Výzkum probíhá celkem ve 20 evropských zemích.
28.1.2016
Každý demokratický stát má ambice řídit svou imigraci, tedy si vybírat ty migranty, které chce a potřebuje. Nicméně zde se dostává do názorového konfliktu, protože na jedné straně je zde požadavek veřejnosti na přísnější kontrolu a cílený výběr a na druhé straně požadavek nevládních organizací a intelektuálů na veřejné uznání toto, že migraci řídit v podstatě nelze či velmi omezeně.
14.12.2015
Příliv imigrantů do států Evropské unie zůstává nadále velmi diskutovaným tématem. Výzkumy zabývající se postojem k imigraci (např. Markaki, Longhi, 2013) ukazují, jak se liší postoje k imigrantům v závislosti na podílu imigrantů v daném regionu. Autorky uvádí, že s vyšším podílem imigrantů v regionu se zvyšuje podíl anti-imigračních postojů, nicméně platí to hlavně v případě imigrantů ze států mimo Evropskou unii. Rozdíly v postojích mezi státy Unie také nejsou dány jen ekonomickou situací, ale také podmínkami pro život imigrantů v daném státě.

Stránky