Přihlašte se na tréninkový kurz zdarma!

Srdečně vás zveme na další SERISS tréninkový kurz na téma "Measurement quality and correction for measurement error". Kurz se bude konat 26.-27. února 2018 ve slovinské Lublani.

Lektory kurzu jsou:

Diana Zavala-Rojas a Wiebke Weber (Research and Expertise Centre for Survey Methodology (RECSM), Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain).

 

Kurzu se může zúčastnit 25 vybraných uchazečů, jimž budou uhrazeny jak poplatky za kurz, tak náklady na ubytování. Součástí kurzu je rovněž společný oběd po oba dny kurzu a večeře první den kurzu. Účastníci si hradí pouze náklady na dopravu, pokud by nedostatek financí ohrožoval účast některého z vybraných uchazečů, je možné využít na pokrytí nákladů na dopravu grantovou podporu.

Termín odevzdání přihlášek je pondělí 4.prosince 2017 a výsledky výběrového řízení budou známy v poliovině prosince 2017.

Formulář pro podání přihlášky a bližší informace naleznete zde.

Těšíme se Vás!

Sdílet