Sběr dat 8. vlny ESS

Od 17. října do 30. prosince 2016 probíhá v České republice sběr dat ESS Round 8. Šetření se týká postojů veřejnosti ke klimatickým změnám, energetické bezpečnosti a energetickým preferencím a postojů k sociálnímu zabezpečení v měnící se Evropě. Sběr dat provádí agentura ppm factum research. Respondenti jsou vybírání náhodnou metodou a dotazování bude trvat zhruba 60 minut. Výzkum probíhá celkem ve 20 evropských zemích.

Výsledky výzkumu z předcházejících vln ESS najdete v publikaci: Vlachová, Klára (ed.), Česká republika 2002–2012: hodnoty, postoje, chování. Sociální report projektu European Social Survey.

O projektu ESS více na: http://ess.soc.cas.cz/

Sdílet