V lednu 2013 proběhl sběr dat pro 6. vlnu ESS

V průběhu ledna a února 2013 probíhalo v České republice výzkumné šetření ESS Round 6. Výzkum prováděl Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a MEDIAN, s.r.o. Dotázáno bylo 2023 respondentů ve věku od 15 let, kteří byli vybráni pravděpodobnostní metodou.

Na designu vítězných modulů, které vybrala vědecká rada projektu (Scientific Advisory Board), se podílely mezinárodní týmy pod vedením Kenetha Newtona, Iana Prestona, Roberta Eriksona, Sjoerda Kooikera, Susanne Karstedt, Felicie Huppert, Francesca Billariho, Dominica Abramse, Stefana Svallforse, Duncana Gallieho, Jonathana Jacksona, Hanspetera Kriesiho, Anthonyho Heathe a Terjeho Andrease Eikema.

ESS Round 6 je zaměřeno na témata Osobní a sociální blahobyt a Jak Evropané rozumějí a hodnotí demokracii.
Výzkum je prováděn ve 29 zemích Evropy – v Albánii, Belgii, Bulharsku, České republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Irsku, Islandu, Izraeli, Kosovu, Kypru, Litvě, Německu, Nizozemsku, Norsku, Maďarsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rusku, Řecku, Slovensku, Slovinsku, Spojeném království, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku.
Anonymizovaná data z tohoto výzkumu, stejně jako data z předchozích vln, budou od října 2013 dostupná on-line v datovém archivu Norwegian Social Science Data Services (NSD). Český tým ESS připravuje v roce 2013 vydání knihy „Česká republika 2002–2012: hodnoty, postoje, chování. Sociální report projektu European Social Survey“. Osm kapitol této knihy (Vztah mezi pracovním a soukromým životem, Zdraví a vyhledávání zdravotní péče, Ageismus a mezigenerační vztahy, Ekonomická morálka, Postoje k sociálnímu zabezpečení, Důvěra v instituce a sociální důvěra, Legitimita policie a trestních soudů, Politická aktivita) představí občany České republiky ve věku od 15 let v zajímavém evropském srovnání.
Úspěšná evropská spolupráce na projektu ESS bude v roce 2013 institucionalizována založením mezinárodního výzkumného konsorcia ESS ERIC, jehož členy budou Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Kypr, Litva, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Sdílet