Aktuality

25.9.2019
Všeobecný základní příjem je možný systém sociální podpory, který by garantoval všem občanům jednotný příjem. Tento příjem by nebyl závislý na tom, zda občan pracuje, pracovat nemůže či pracovat nechce, byl by poskytován všem lidem bez rozdílu ve stejné výši. Na každém občanovi by pak záviselo, zda by pracoval a všeobecný základní příjem by si tímto zvyšoval, či zda by mu vystačil příjem získaný od státu. V případě zavedení by tento příjem mohl nahradit současný systém sociální podpory (jako například dávky v nezaměstnanosti či důchody).
21.8.2019
V časopise Journal of Happiness Studies vyšla nová studie Dany Hamplové na datech ESS "Jsou pracující matky šťastné?". Studie zkoumá vztah mezi zaměstnáním a subjektivním pocitem spokojenosti u matek s dětmi mladšími 3 let v evropských zemích. Studie je založena na analýzách souhrnného vzorku dat o matkách dětí mladších 3 let z šetření European Social Survey 2004–2014 z 30 evropských zemí.
22.11.2018
ppm factum research provádí pro Sociologický ústav AV ČR a ESS ERIC výzkum ESS Round 9. Dotazování probíhá od 17. listopadu 2018 do 4. února 2019 a dotázáno bude 2401 respondentů vybraných náhodným výběrem. Témata výzkumu jsou: Časování života: organizace životní dráhy v Evropě Spravedlnost a férovost v Evropě: zvládání rostoucí nerovnosti a heterogenity Výzkum probíhá ve 28 evropských zemích.
12.11.2018
Naše socioložka Dita Čermáková a politoložka Jaroslava Pospíšilová v reportáži České televize představily novou knihu z koedice nakladatelství Academia a Sociologického ústavu AV ČR "Jak se žije Čechům v současné Evropě?".
5.9.2018
Zajímají Vás data European Social Survey? Chcete vědět, jaké jsou postoje Čechů ve srovnání s ostatními evropskými národy? Připravily jsme pro vás knihu Jak se žije Čechům v současné Evropě? , která se snaží na základě analýzy osmi vln ESS zmapovat hodnoty Čechů a Češek v oblastech:
15.6.2018
V současnosti se evropské společnosti potýkají s řadou dynamických změn – pokles ekonomické morálky, růst počtu důchodců, růst počtu nesezdaných soužití a neúplných rodin, problémy neřízeného přílivu imigrantů do Evropy a strach o naší kulturní homogenitu, pokles důvěry k politickým stranám, politikům i nadnárodním celkům. Pokud však chceme porozumět současným globálním změnám ve společnosti, často musíme také pochopit, jakým směrem se ubírají hodnotové orientace samotných jedinců.
4.6.2018
Druhá edice dat 8. vlny ESS byla právě zveřejněna! V této edici jsou navíc oproti prvnímu uveřejnění doplněna data z následujících zemí: Maďarsko, Itálie, Litva, Portugalsko a Španělsko. Data za Českou republiku byla již součástí první edice. Zároveň byla zveřejněna post-stratifikační váha pro všechny země (PSPWGHT). Dostupná jsou tedy data za všech 23 zemí, které se ESS 8 zúčastnily. Pro všechny registrované zájemce jsou ke stažení zde.  
19.2.2018
Zveme Vás na konferenci "Central-East European societies on the map of Europe", která se koná 7.-8. června 2018 v Budapešti.Konference je zaměřená na výzkum společností ve střední a východní Evropě s využitím dat z European Social Survey. Témata:
11.12.2017
54 % Evropanů se domnívá, že se klima určitě mění. Nejméně přesvědčených o změně klimatu je v Rusku, Česku, Estonsku a Finsku. Nejvíce lidí obávajících se změny klimatu je v Německu, Francii a Slovinsku. Naopak nejvíce lidí se změny klimatu neobává v Česku, Izraeli a Estonsku. Jako důsledek lidské činnosti vnímají změnu klimatu hlavně v Rakousku, na Islandu a v Německu. Jako důsledek přírodních procesů změnu klimatu chápou častěji v Rusku a Izraeli.
13.11.2017
Srdečně vás zveme na další SERISS tréninkový kurz na téma "Measurement quality and correction for measurement error". Kurz se bude konat 26.-27. února 2018 ve slovinské Lublani. Lektory kurzu jsou: Diana Zavala-Rojas a Wiebke Weber (Research and Expertise Centre for Survey Methodology (RECSM), Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain).  

Stránky