Aktuality

2.11.2017
Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 od 9:30 pořádá Institut pro kriminologii a sociální prevenci odborný seminář na téma Geografické přístupy v kriminologii. Na semináři vystoupí i Eva Krulichová s příspěvkem Prostorová podmíněnost kriminality a obavy z kriminality v ČR, kde mimo jiné čerpá z dat ESS. V jejím příspěvku se dozvíte, jak jsou obavy z kriminality distribuovány v jednotlivých krajích ČR a jaké další geografické determinanty lze zkoumat.
1.11.2017
První verze dat z osmé vlny ESS, ESS8 Edition 1.0, byla zpřístupněna na webu projektu. V souboru naleznete data z 18 zemí (z celkových 23), které se této vlny účastnily. Jsou jimi: Belgie, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Izrael, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Kromě témat hlavního dotazníku ESS obsahují data ESS 8 výsledky rotačních modulů:
19.10.2017
Hledáte kvalitní komparativní data pro své vědecké práce, diplomové práce a dizertace? Registrujte se na http://www.europeansocialsurvey.org/data/ a stáhněte si data pro analýzy v SAS, SPSS nebo STATA nebo
18.10.2017
Kniha Values and Identities in Europe: Evidence from the European Social Survey zkoumá rozdíly v postojích, přesvědčeních a názorech Evropanů. Na základě analýz rozsáhlých dat z European Social Survey (ESS) kniha předkládá přehledné analýzy sociálních postojů na různá témata, jako jsou náboženské, politické, rodinné či sociální hodnoty a identity. Sbírka studií důkladně analyzující hodnoty a postoje na národní, mezinárodní a celoevropské úrovni nabízí pohled na Evropu v dobách důležitých změn.
12.10.2017
Ve dnech 14.9.-15.9. 2017 se v polské Vratislavi konala 22. výroční konference Středoevropské politologické asociace (CEPSA) pod názvem"Integration vs Disintegration. CEECs Towards European Union and its Challenges". V rámci panelu "The Future of Democracy and Civil Society in V4 countries" vystoupila Jaroslava Pospíšilová s příspěvkem Slabiny české demokracie očima jejích občanů. Analýza vychází z dat ESS 6, konkrétně z modulu o chápání a hodnocení demokracie Evropany.
31.8.2017
Postoje veřejnosti ke klimatické změně – ESS 8 na Vědeckém klimatickém fóru Dne 30. srpna 2017 se v kanceláři OSN, Železná 24, Praha 1 uskutečnilo Vědecké klimatické fórum, které reflektovalo vědecké, politické i mediální trendy týkající se změny klimatu. Na fóru vystoupili Mgr. et. Mgr. Klára Plecitá, PhD., Sociologický ústav AV ČR, výsledky mezinárodního šetření European Social Survey Round 8 (postoje české veřejnosti ke klimatické změně) - viz příloha
7.6.2017
...a velké obavy ze změny klimatu nemají 53 % se vůbec nezajímá o změnu klimatu, 44 % se neobává změny klimatu, 33 % se obává jen trochu, 49 % se domnívá, že klimatická změna je způsobena lidskou činností a přírodními procesy stejným dílem, 60 % necítí osobní zodpovědnost za řešení změny klimatu, 38 % nepovažuje za pravděpodobné, že dostatečný počet zemí přijme opatření ke zmírnění klimatické změny, postoje ke změně klimatu souvisí s věkem a pohlavím.  
7.4.2017
Český koordinační tým ESS připravuje kolektivní monografii "Jak se žije v současné Evropě?" a hledá autory, kteří pracují s daty ESS a měli by zájem se na publikaci podílet. Monografie se bude věnovat tématům:
21.3.2017
Výzkumná infrastruktura European Social Survey (ESS ERIC) spolu s českým uzlem ESS-CZ pořádá v Akademickém konferenčním centru ve dnech 21. a 22. března 2017 setkání Visegrádské regionální sítě ESS. Cílem setkání je prezentace a diskuze výsledků výzkumu na datech ESS (Perception of immigration; Understanding democracy/Trust in institutions/Fear of crime; Work-life balance), diskuze o národních politikách podpory sociálních věd v Česku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku a udržitelnost účasti zemí V4 v projektu European Social Survey. Program meetingu naleznete v příloze.
26.1.2017
Srdečně vás zveme na druhý SERISS tréninkový kurz na téma "Sampling, Weighting and Estimation in Survey Methodology". Kurz se bude konat 24.-25. dubna 2017 ve slovinské Lublani. Lektory kurzu jsou: Stefan Zins (GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences in Mannheim) a Matthias Sand (GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences in Mannheim).  

Stránky