Aktuality

20.8.2014
České webové stránky projektu ESS přešly z jiného formátu a designu na novou úpravu, která nám umožňuje lépe aktualizovat informace a informovat o aktuálním dění v projektu ESS. 
4.12.2013
V průběhu ledna a února 2013 probíhalo v České republice výzkumné šetření ESS Round 6. Výzkum prováděl Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a MEDIAN, s.r.o. Dotázáno bylo 2023 respondentů ve věku od 15 let, kteří byli vybráni pravděpodobnostní metodou.

Stránky