Témata

Témata opakující se v každém šetření ESS:

 • Sledování médií
 • Sociální a politická důvěra
 • Politické postoje a chování
 • Politická participace a sociopolitické orientace
 • Hodnotové orientace
 • Sociodemografické a sociostrukturální charakteristiky
 •  

Témata zařazená jednorázově do výzkumů ESS Round 1 až ESS Round 8:

 • Občanství, občanská angažovanost a demokracie
 • Imigrace, postoje k imigraci
 • Ekonomická morálka
 • Vyhledávání zdravotní péče
 • Rodina, práce a blahobyt
 • Osobní a sociální blahobyt: vytváření indikátorů pro prosperující Evropu
 • Časování života: organizace životní dráhy v Evropě
 • Zkušenosti a vyjádření ageismu (diskriminace na základě věku)
 • Postoje k sociálnímu zabezpečení v měnící se Evropě
 • Práce, rodina, blahobyt: důsledky ekonomické recese
 • Důvěra v trestní spravedlnost: evropská komparativní analýza
 • Jak Evropané rozumějí demokracii a jak ji hodnotí
 • Postoje k imigrantům
 • Sociální nerovnosti ve zdraví a jejich determinanty
 • Postoje veřejnosti ke klimatickým změnám, energetické bezpečnosti a energetickým preferencím
 • Postoje k sociálnímu zabezpečení v měnící se Evropě