Evropský sociální výzkum (ESS)

European Social Survey je dlouhodobý výzkumný projekt, jehož cílem je porozumět moderní evropské společnosti a změnám, které v ní probíhají.

Aktuality

5. mezinárodní konference European Social Survey, červenec 2024

Konference se bude konat od  8. do 10. července 2024 v Lisabonu. Organizátoři jsou ICS - University of Lisbon a ISCTE - University Institute of…

Číst více

ESS Webinar, May 3rd: 20 years of the European Social Survey: Democracy and politics

ESS HQ zve na webinář věnovaný výzkumu postojů k demokracii a politice.Harley Roe (Florida State University) bude…

Číst více

ESS Webinar: Measuring Sex, Gender Identity and Sexual Orientation

Measuring sex, gender identity, and sexual orientation: Findings of the U.S. National Academy of SciencesNancy Bates (…

Číst více

Přední projekt Evropského výzkumného prostoru

Vznikl v roce 2001 na půdě Evropské nadace pro vědu (European Science Foundation) a v roce 2005 získal jako první projekt v oblasti sociálních a humanitních věd s českou účastí Descartesovu cenu udělovanou Evropskou komisí.

O projektu

  • European Social Survey je evropská výzkumná infrastruktura (ESS ERIC). Náplní projektu ESS je příprava a realizace mezinárodních kvantitativních šetření populací evropských zemí a poskytování souvisejících datových a vzdělávacích služeb. Výzkumná šetření se v evropských státech provádějí jednou za dva roky. 
  • Český uzel ESS sídlí v Sociologickém ústavu AV ČR, v. v. i. Česká účast v konsorciu ESS ERIC je podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu Velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace s názvem Český sociálněvědní datový archiv / Český národní uzel ESS (akronym: CSDA/ESS-CZ) a identifikačním kódem LM2023046.