Témata šetření

Témata pokrytá v jednotlivých vlnách šetření ESS:

 

ESS Round 1:

 • Občanství, občanská angažovanost a demokracie
 • Imigrace (postoje k imigraci)

 

ESS Round 2:

 • Ekonomická morálka
 • Vyhledávání zdravotní péče
 • Rodina, práce a blahobyt

 

ESS Round 3:

 • Osobní a sociální blahobyt: vytváření indikátorů pro prosperující Evropu
 • Časování života: organizace životní dráhy v Evropě. Této vlny šetření se neúčastnila Česká republika.

 

ESS Round 4:

 • Zkušenosti a vyjádření ageismu
 • Postoje k sociálnímu zabezpečení v měnící se Evropě

 

ESS Round 5:

 • Práce, rodina, blahobyt: důsledky ekonomické recese
 • Důvěra v trestní spravedlnost: evropská komparativní analýza

 

ESS Round 6:

 • Osobní a sociální blahobyt
 • Jak Evropané rozumějí demokracii a jak ji hodnotí

 

ESS Round 7

 • Postoje k imigrantům a jejich předkům
 • Sociální nerovnosti ve zdraví a jejich determinanty

 

ESS Round 8:

 • Postoje veřejnosti ke klimatickým změnám, energetické bezpečnosti a energetickým preferencím
 • Postoje k sociálnímu zabezpečení v měnící se Evropě

 

ESS Round 9:

 • Časování života: organizace životní dráhy v Evropě
 • Spravedlnost a férovost v Evropě: zvládání rostoucí nerovnosti a heterogenity

 

ESS Round 10:

 • Jak Evropané rozumějí demokracii a jak ji hodnotí
 • Digitální kontakty v pracovním a rodinném životě

 

ESS Round 11 (probíhá sběr dat):

 • Gender v současné Evropě
 • Sociální nerovnosti ve zdraví a jejich determinanty