10. vlna ESS finišuje

 

Ještě necelý měsíc bude probíhat sběr dat 10. vlny mezinárodního projektu European Social Survey (ESS). Tazatelé společnosti ppm factum research, která pro Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. průzkum realizuje, oslovili již přes 3 000 českých domácností. V současné době máme k dispozici data od více než 2 300 respondentů. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se výzkumu již zúčastnili a zodpověděli naše otázky. Zároveň věříme, že se do výzkumu hojně zapojí i další oslovení, abychom získali co nejvěrnější obraz postojů a názorů české populace. Děkujeme, že jste součástí ESS!

ESS 10 se věnuje mj. aktuálním tématům, jako jsou názory na dění v české společnosti, na demokracii u nás i obecně a na to, jak vláda během pandemie COVID-19 chránila zdraví lidí a ekonomiku. Také nás zajímá, jak lidé využívají digitální technologie v práci a pro komunikaci s příbuznými a přáteli. Výzkum probíhá metodou osobního rozhovoru.

Vybraný vzorek respondentů bude navíc osloven s nabídkou účasti v navazující České studii veřejného mínění, která bude probíhat formou krátkých online dotazníků.

Osloví-li Vás naši tazatleé s nabídkou účasti ve výzkumu a v navazující studii, budeme Vám velice vděčni, když nabídku přijmete a stanete se součástí ESS. Všechny Vaše odpovědi budou samozřejmě před statistickým zpracováním důsledně anonymizovány. Máte-li další dotazy k výzkumu, kontaktujte prosím SOciologický ústav AV ČR (e-mailem na: klara.plecita@soc.cas.cz) nebo agenturu ppm factum research (na telefonním čísle:+420 731 403 626 či e-mailem na: hundl@ppmfactum.cz).