ESS Round 10 bude s otázkami k COVID-19

27.4.2020

Celosvětová pandemie nemoci COVID-19 způsobená novým typem koronaviru a opatření přijatá státy za účelem omezení jejího šíření mají dalekosáhlé důsledky také pro připravované šetření ESS Round 10. Tato vlna šetření by měla začít na podzim 2020. Vzhledem k současné situaci nelze očekávat, že sběr dat proběhne podle dosavadních zvyklostí. Hlavní vědecký tým ESS (CST) vydal proto po konzultacích s národními týmy doporučení, aby začátek sběru dat v zúčastněných zemích nastal do 1. března 2021.

Koronavirová krize může také ovlivnit sběr dat metodou osobního (face-to-face) dotazování a mít negativní dopad zejména na výslednou návratnost (response rate). CST a národní týmy proto budou dále spolupracovat na přípravě alternativních metod sběru dat. V úvahu připadá zejména videorozhovor.

CST a národní týmy se také dohodly, že plánovaná výzkumná témata ESS Round 10, kterými jsou Chápání a hodnocení demokracie a Digitální sociální kontakty v pracovním a rodinném životě, doplní také otázkami k COVID-19.