Jarní vlna začíná 13. dubna

eská studie veřejného mínění – další vlna výzkumu začíná 13. dubna

V nejnovějším výzkumu se ptáme na Váš názor na sociální politiku, rozdíly v bohatství mezi zeměmi, státní svátky a památníky v Česku a na některé etické otázky.

Česká studie veřejného mínění je panelový online výzkum. Odesílatelem e-mailu je “ess@opinionsurvey.org” a SMS zpráva je od “Česká studie veřejného mínění”.

Dotazovaní lidé jsou pečlivě vybráni na základě teorie pravděpodobnosti, a proto jsou pro nás názory všech, které jsme oslovili, důležité a nenahraditelné. Získaná data přinesou výzkumníkům cenný pohled na nejdůležitější témata současných evropských společností. Výzkum probíhá v Belgii, České republice, na Islandu, v Itálii, Finsku, Francii, Maďarsku, Nizozemsku, Portugalsku, Rakousku, Švédsku a Velké Británii a umožní provádět mezinárodní srovnání.

Pozvánku k výzkumu zasíláme poštou spolu s poukázkou v hodnotě 100 Kč. Pokud jste nám dosud neposkytli poštovní adresu, můžete si ji vyplnit na internetové adrese opinionsurvey.org.

Přihlásíte se pomocí své e-mailové adresy nebo mobilního telefonního čísla a nastavíte si heslo. Pro více informací nás kontaktujte prostřdnictvím e-mailu: ceska.studie@soc.cas.cz.

Studie veřejného mínění je podpořena Evropskou komisí jako součást projektu Horizon 2020 „ESS-SUSTAIN-2“ (č. projektu 871063).

EU