Jsou pracující matky šťastné?

21.8.2019

 

V časopise Journal of Happiness Studies vyšla nová studie Dany Hamplové na datech ESS "Jsou pracující matky šťastné?".

Studie zkoumá vztah mezi zaměstnáním a subjektivním pocitem spokojenosti u matek s dětmi mladšími 3 let v evropských zemích. Studie je založena na analýzách souhrnného vzorku dat o matkách dětí mladších 3 let z šetření European Social Survey 2004–2014 z 30 evropských zemí.

Analýza několika indikátorů subjektivního pocitu spokojenosti  ukazuje, že matky v domácnosti jsou obecně šťastnější než matky pracující na plný úvazek. Rozdíly v subjektivním pocitu spokojenosti mezi matkami v domácnosti a matkami pracujícími na částečný úvazek nebyly nalezeny.

V rozporu s očekáváními bylo zjištění, že spokojenější byly zejména matky, které před tím, než začaly celodenně pečovat o děti, měly kvalitnější zaměstnání. Přestože v jednotlivých evropských zemích existují rozdíly v pocitu spokojenosti u matek dětí mladších 3 let, tyto rozdíly nesouvisí s poskytováním formální péče o děti, délkou rodičovské dovolené nebo daňovým systémem.

Hamplová, D. 2019. Does Work Make Mothers Happy? In: Journal of Happiness Studies 20 (2): 471–497.

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10902-018-9958-2