O naší nové knize na ČT24

12.11.2018

 

Naše socioložka Dita Čermáková a politoložka Jaroslava Pospíšilová v reportáži České televize představily novou knihu z koedice nakladatelství Academia a Sociologického ústavu AV ČR "Jak se žije Čechům v současné Evropě?".

 

Autorky vycházejí z dat výzkumu European Social Survey (ESS), který představuje jedinečnou možnost srovnání vybraných rysů jednotlivých evropských veřejností. Toto srovnání může přitom bourat některé autostereotypy, které o sobě Češi chovají.

Podle Čermákové nejsou Češi v porovnání s jinými Evropany natolik "otevření k druhým, spíš se zaměřují sami na sebe, na vlastní úspěch". S tím pak souvisí i jejich postoj k migraci, ze které mají spíše strach. Nejde však o výjimečný postoj, v čem se v Evropě odlišujeme, je větší vzdálenost od cizinců – nechceme vedle nich žít, spolupracovat s nimi či navazovat smíšená manželství.

Zároveň se Češi ve svých postojích z pohledu Evropy ukazují jako národ patřící k těm méně šťastným. "Jsme například méně šťastní než Dánové, ale na druhou stranu jsme šťastnější než Francouzi, což může být docela překvapivé," uvádí Pospíšilová.

Charakteristickým rysem Čechů je také nižší míra sociální důvěry, která ovlivňuje například ochotu navazovat vztahy. Dopady toho je možné sledovat i v dalších aspektech života, na které se autorky knihy zaměřily, a to třeba spokojenost se životem nebo dokonce zdravotní stav. Sociální důvěru však ovlivňuje i naše historická zkušenost, která je v určitých ohledech společná s ostatními postkomunistickými zeměmi. "Někteří autoři dokonce mluví o takzvaném posttotalitním syndromu, protože totalitní režim naboural sociální důvěru zásadním způsobem," doplňuje Pospíšilová. Postkomunistické země ovšem nejsou homogenní a existuje řada dalších historických a jiných vlivů.

Pokud se zaměříme na demokracii, tu Češi hodnotí "poměrně střízlivě, nejsou přehnaně spokojení s demokracií, na druhou stranu nejsme národ, který by tíhnul k totalitě. Převažují demokratické hodnoty a Češi chtějí demokratickou vládu, nicméně se současnou podobou demokracie nejsou přehnaně spokojeni," komentuje Pospíšilová a uvádí, že stále platí fakt, že východní evropské země obecně jsou méně spokojené. A jaké demokratické hodnoty jsou pro Čechy důležité? Jsou to především rovnost před soudy a existence svobodných a férových voleb. 

Souhrnně lze konstatovat, že Češi jsou v současné Evropě stále mírně spokojenější se svým životem nebo demokracií, což nachází odezvu v kladné ekonomické situaci. Další informace k výše uvedeným tématům a ke knize Jak se žije Čechům v současné Evropě? naleznete v tiskové zprávě.

Celá reportáž online (čas videa 9:52): www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/218411058291102