Probíhá 9. vlna European Social Survey

22.11.2018

ppm factum research provádí pro Sociologický ústav AV ČR a ESS ERIC výzkum ESS Round 9.

Dotazování probíhá od 17. listopadu 2018 do 4. února 2019 a dotázáno bude 2401 respondentů vybraných náhodným výběrem. Témata výzkumu jsou:

  • Časování života: organizace životní dráhy v Evropě
  • Spravedlnost a férovost v Evropě: zvládání rostoucí nerovnosti a heterogenity

Výzkum probíhá ve 28 evropských zemích.

ppm factum

Více o projektu European social survey na adrese www.europeansocialsurvey.org/ a na ess.soc.cas.cz/.

Kontakty: klara.plecita@soc.cas.cz, tel. 210 310 571, hundl@ppmfactum.cz, tel. 731 403 626